Je boekhouding zelf doen

Als ondernemer weet je hoe belangrijk het is je uitgaven en kosten onder controle te houden natuurlijk. Eén van de zaken waar je op kan besparen als je een eenvoudige boekhouding hebt is deze zelf bij te houden.

Misschien ben je je bedrijf begonnen met de hulp van een professionele boekhouder en heb je ondertussen een cursus gevolgd om zelf de basisregels voor boekhouden te leren. Nu moet je natuurlijk de volgende stap nemen en je verder meester maken van je boekhoudprocessen. De beste manier om dit te doen is door het zo snel mogelijk zelf te doen, eventueel onder begeleiding van een ingehuurde boekhouder. Op deze manier heb je zelf een veel beter zicht en controle over je onderneming en sta je in een sterkere positie om later eventueel personeel in dienst te nemen en te trainen mocht je zaak groeien.

Software

Eén zaak die erg belangrijk is als je zelf je boekhouding wilt verzorgen is het kiezen van het juiste softwareprogramma. Door een programma te kiezen op maat van jouw bedrijf en met enkel die functies die je nodig hebt kan je je leven veel gemakkelijker maken.

Om gegevens in die programma’s in te voeren hoef je uiteraard geen gediplomeerde boekhouder te zijn. Wel is het belangrijk dat jij als bedrijfsleider volledig begrijpt wat de wettelijke vereisten zijn voor een boekhouding en hoe je daarbij te werk moet gaan.

Het enige aspect van de boekhouding dat meestal beter kan overgelaten worden aan gespecialiseerd personeel of aan een extern kantoor is de loonadministratie. Deze is behoorlijk ingewikkeld en onderhevig aan allerlei wet- en regelgeving die ook nog eens regelmatig verandert. Het is voor je personeel niet leuk als hier fouten in gebeuren maar voor jou als bedrijfsleider kan het helemaal zuur opbreken als je grootschalige correcties op lonen of sociale zekerheidsbetalingen moet gaan doen omdat daar fouten in gemaakt zijn. Laat dit dus liever aan specialisten over.

De balans

De balans is een tijdsspecifiek financieel rapport. Het is een momentopname van alle activa en passiva en het verschil tussen die twee cijfers geeft je eigen vermogen weer. In de regel wordt een balansblad opgemaakt met bovenaan de meest liquide middelen en onderaan de minst liquide. Zo staat bovenaan steeds het contante geld waarover je onderneming beschikt. Daarop volgen de lopende incasso’s, de inventaris, het vastgoed enzovoort.

Dit wordt een balans genoemd omdat je activa altijd in evenwicht moeten zijn met je passiva en je eigen vermogen. Op deze manier een boekhouding in balans bijhouden geeft je de zekerheid dat alle transacties correct werden geregistreerd.